Skip to main content

Διατροφή

Οι σταθερές μας δεν αλλάζουν. Όπως θέλουμε να σας παρέχουμε τέλεια προϊόντα για την διατροφή σας, το ίδιο εφαρμόζουμε και για τις αγελάδες μας! Φροντίζουμε για την διατροφή των ζώων μας δίνοντας τους την κατάλληλη τροφή ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Με ποικιλία στις πρώτες ύλες και με την τεχνογνωσία του διατροφολόγου μας δεν χρησιμοποιούμε σόγια στα σιτηρέσιά μας.

Μόνο έτσι οι αγελάδες μας παράγουν ποιοτικό γάλα πλούσιο σε πρωτεΐνες και θρεπτικά συστατικά, την πρώτη ύλη για τα προϊόντα μας.

Σημεία Κλειδιά

55

τόνοι

ισορροπημένων σιτηρεσίων ταίζονται καθημερινά στον στάβλο μας.

8

σιτηρέσια

ταίζονται κάθε μέρα για να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των αγελάδων μας.

65

γεωργοί

μεριμνούν για την προμήθεια ποιοτικών ζωοτροφών.

20

εκ. κιλά

ζωοτροφών αγοράζονται ετησίως από γεωργούς της περιοχής για να καλύψουν τις ανάγκες του κοπαδιού μας.

18

 Α΄ ύλες

χρησιμοποιούνται για την σύνθεση ισορροπημένων σιτηρεσίων

0.000

κιλά σόγιας

Δεν καταναλώθηκε σόγια από το 2010 στον στάβλο μας

Διατροφή

Διαβίωση & Αειφορία

Ο στάβλος μας λειτουργεί ως μέρος του οικοσυστήματος της περιοχής και συμμετέχει ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξή της.
Οι ζωοτροφές προέρχονται από τα χωράφια των ντόπιων παραγωγών και με βάση αυτές συνθέτουμε τα σιτηρέσιά των αγελάδων.
Η κοπριά επεξεργάζεται από το σύστημα παραγωγής βιοαερίου το οποίο αφενός παράγει ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ηλεκτρική) και αφετέρου χωνεμένο στερεό υπόλειμμα το οποίο επιστρέφει ως οργανικό λίπασμα στα χωράφια, κλείνοντας έτσι τον κύκλο αειφορίας

Σημεία Κλειδιά

20

μ2

στεγνού και καθαρού bedding παρέχουμε σε κάθε αγελάδα έναντι 5μ2 που συνηθίζεται στην Ευρώπη

35

στρέμματα

άνετων και αγελαδοκεντρικών κτηρίων φιλοξενούν τα ζώα μας

Διαβίωση & Αειφορία

Χρονος ψύξης του γάλακτος

Ο χρόνος ψύξης του γάλακτος, μετά το άρμεγμα, είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα του. Όσο καθυστερεί η ψύξη του, τόσο ευνοείται η ανάπτυξη των μικροβίων.
Στον δικό μας στάβλο ψύχουμε δραστικά το γάλα από τους 37οC στους 6οC σε μόλις 7 λεπτά. Με αυτό τον τρόπο εμποδίζεται η ανάπτυξη των μικροβίων και ταυτόχρονα το γάλα διατηρεί αναλλοίωτα όλα τα πολύτιμα συστατικά του.

Σημεία Κλειδιά

7

λεπτά

μόλις, χρειάζονται για την ψύξη του γάλακτος από τους 37C στους 6C

Χρονος ψύξης του γάλακτος

Απόλυτη ιχνηλασιμότητα

Οφείλουμε να είμαστε σίγουροι για την προέλευση του γάλακτος και για την ιχνηλασιμότητα του.
Κάθε μέρα παράγουμε στο στάβλο μας 50 τόνους ανώτερου γάλακτος. Η ποσότητα αυτή μας επιτρέπει να το διαχειριστούμε ξεχωριστά με ιδιαίτερη μέριμνα κατά την μεταφορά και την αποθήκευσή του στο εργοστάσιο.
Σε κανένα στάδιο της μεταφοράς, της αποθήκευσης και της επεξεργασίας στο εργοστάσιο, το ανώτερο γάλα δεν αναμιγνύεται με άλλα γάλατα από άλλες φάρμες.

Σημεία Κλειδιά

50

τόνοι

ανώτερου γάλακτος παράγονται καθημερινά στον στάβλο μας.

1

βυτίο ισόθερμο


μεταφέρει το ανώτερο γάλα ξεχωριστα.

Απόλυτη ιχνηλασιμότητα

Χρονος από το άρμεγμα έως την επεργασία του γάλακτος

Έχουμε την τεχνολογία να δημιουργούμε και να προσφέρουμε τα πιο φρέσκα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Επειδή στο νωπό γάλα, μέχρι να γίνει η επεξεργασία, αναπτύσονται ψυχρόφιλα μικρόβια δρούμε το συντομότερο δυνατό.
Σε λιγότερο από 24 ώρες από το άρμεγμα, το ανώτερο γάλα έχει παστεριωθεί για την παρασκευή του γάλακτος και του γιουρτιού Εβροφάρμα.
Έτσι μειώνουμε δραστικά τον αριθμό των ψυχρόφιλων μικροβίων στο νωπό γάλα.

Σημεία Κλειδιά

24

ώρες

από το άρμεγμα μέχρι την παστερίωση του ανώτερου γάλακτος.

Χρόνος επεξεργασίας

Υγεία των ζώων

Προκειμένου να παράγουμε πραγματικά ανώτερο γάλα ακολουθούμε έναν απαράβατο κανόνα: "Αρμέγουμε μόνο υγιή ζώα".
Για τον λόγο αυτό μεριμνούμε με σχολαστικότητα για την υγεία των αγελάδων μας.
Με αυστηρά πρωτόκολλα ορθής κτηνοτροφικής αγωγής και με προληπτικούς ελέγχους, που γίνονται σε κάθε στάδιο της ζωής τους, όχι μόνο διασφαλίζουμε την υγεία του κοπαδιού, αλλά γνωρίζουμε ατομικά για κάθε ζώο τη σύσταση του γάλακτος που παράγει
Ειδική μέριμνα γίνεται και για την υγεία των μαστών.

Σημεία Κλειδιά

12

αρμεκτές

αρμέγουν τις 900 αγελάδες μας και φροντίζουν για την υγεία του μαστού

3

ζωoτέχνες

εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι, διασφαλίζουν την τήρηση του πρωτοκόλλου υγείας.

14

check-up

πραγματοποιούνται σε ένα έτος σε κάθε αρμεγόμενη αγελάδα.

Υγεία των ζώων